geraakt

Dit keer een link naar een gastblog die ik heb geschreven voor Operation Education, een organisatie die al een aantal jaar bezig is om vanuit waarom-vragen een beweging op gang te krijgen in het huidige onderwijssysteem. Onderwijs en opvoeding zijn zo met elkaar verweven! Ik zou ook graag een beweging op gang krijgen, niet alleen bij leerkrachten maar juist ook bij de ouders. Ook bij hen moeten we beginnen met de vraag ‘Waarom …?’ Lees hier: www.operationeducation.nl/geraakt